به روشنا اوریگامی خوش آمدید ثبت نام کنید
۱۱۱

ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر

برقراری ارتباط با شماره 09371191917

از طریق شبکه های مجازی

۰۵
FIL2365923

روشنا کجاست؟
آنجا که در پس هر تای کاغذ، داستان وخاطره ای نهفته مملو از عشق و اشتیاق
چرا روشنا را انتخاب میکنید ؟
یگانه بودن ما، روشنا مفتخرست که تنها نماینده انجمن اوریگامی ژاپن در منطقه خاورمیانه و تنها مرکز تخصصی
خلاقیت
روشنا جایگاه مناسبی است برای کشف بذر درونی خلاقیت در وجود هر کس و شکوفا کردن درخت آن به کمک
فعالیت گروهی
شعار ما این است که همواره گروهی هستیم که اعضا را به ارائه ایده های جدید تشویق و در تحقیق ایده
کارگروه های تخصصی
روشنا علاوه بر فروش تخصصی بسته های کاغذ مخصوص اوریگامی و بسته های آموزشی با بهترین کیفیت
فرهنگ سازی
گروه تخصصی ما علاوه بر ترویج اوریگامی به عنوان یک بازی خلاقانه نه تنها برای کودکان که برای کل
۲۸۰,۰۰۰ریال بیشتر آموزش اوریگامی جلد ۱
۲۸۰,۰۰۰ریال بیشتر آموزش اوریگامی جلد ۲
۲۸۰,۰۰۰ریال بیشتر آموزش اوریگامی جلد ۳
.......
آخرین مطالب