شرح کلیات طرح سیمرغ شمایید !

سیمرغ شمایید نام مجموعه ای از رویدادهای  مردمی است که در حرکتی خود جوش   سعی دارد با ابزاری ساده و در دسترس ضمن انتقال حال خوب، و ایجاد انگیزه در بین مردم، به برخی  موضوعات فرهنگی و اجتماعی بپردازد. از این روست که ما اعتقاد داریم سیمرغ شمایید اگر یگانه شوید و یگانه شویم.

ابزار بکار گرفته شده در این  رویداد ها، عموما کاغذ است که با تلفیق علم و هنر اوریگامی به کاغذ ها ،جان تازه ی بخشیده و از این طریق ضمن انتقال پیام موثر، ارتباط خوبی را در جامعه با موضوع مورد نظر ایجاد خواهد کرد.

آمده ایم تا لطف خدا را نمودار سازیم و با هم یکی گردیم
و به سوی یک مقصد
و به سوی یک هدف
که آن رسیدن به سیمرغ قاف یقین است گام برداریم
سیمرغ شمایید!
اگر یگانه شوید و یگانه شویم…

اهداف برگزاری این رویداد

  • انتقال حال خوش در بین مردم

  • احیاء فرهنگ کهن ایران، همدلی و همراهی

  • تقویت روحیه مشارکتی و کار تیمی در کنار خانواده

  • ایجاد ذوق و شوق انگیزه در یک حرکت فرهنگی، با رویکرد جدید

  • پرداختن به موضوعات فرهنگی و اجتماعی با زبان ساده

  • آموزش موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی

  • ایجاد اوقات فراقت سالم و هدفمند و کمک به افزایش روحیه نشاط و شادابی شهروندان با استفاده از روش‌ها و ابزارهای فرهنگی و هنری

  • ایجاد زمینه لازم برای مشارکت شهروندان در فعالیت‌های مختلف فرهنگی و هنری در یک حرکت کاملا مردمی

  • ایجاد زمینه و فضای مناسب برای حضور مردم در کنار خانواده‌هایشان  به‌ ویژه جوانان در  برنامه‌های فرهنگی و فراهم‌ سازی محیط مساعد برای رشد و تعالی فرهنگ

 سیمرغ شمایید! اگر یگانه شوید و یگانه شویم”

از جمله موضوعاتی که در قالب این عنوان به آن پرداخته شده است، روز جهانی صلح است.

ساخت سی هزار درنای کاغذی توسط مردم سراسر کشور به مناسبت روز جهانی صلح کلیاتی از برگزاری آن است