فرم ثبت شکایات

جهت درج ثبت شکایات خود فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید. شکایات شما در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار خواهند گرفت.
لطفا مورد شکایات را با ذکر دقیق جزئیات شرح دهید :

(نام و نام خانوادگی (ضروری

(ایمیل (ضروری

(شماره تماس (ضروری

موضوع شکایت

متن شکایت