ارسال شده در

دومین جشنواره سازه های بزرگ کاغذی و کلاه های اوریگامی ۲۷ دی ماه ۹۷

دومین جشنوراه سازه های بزرگ کاغذی و کلاه های اوریگامی

زمان پنج شنبه ۲۷ دی ماه ساعت ۱۶ الی ۲۰

مکان: خیابان فاطمی، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۱۷- ۰۲۱۶۶۰۸۰۴۸۷ – ۰۹۳۷۱۱۹۱۹۱۷

یکی از شروط شرکت در این جشنواره بر سر داشتن کلاه اوریگامی است  ویدئو آموزشی تعدای کلاه اوریگامی را میتوانید در ادامه ببینید


 کلاه اوریگامی شماره ۱

توضیحات کلاه شماره ۱ :

این کلاه با کاغذ مستطیل درست می شود ، مثل سایزهای کاغذ A3 ,A4 ,A5.
کاغذی که تو ویدئو استفاده شده A5 است، که اندازه دهانه کلاه حدود ۳ سانتیمتر می شود.
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۷۰×۱۰۰ سانتیمتر استفاده کنید.
به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است.
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم یک سایزی مثل ۵۰×۷۰ را امتحان کنید
در خصوص گرماژ کاغذ توضیح اینکه پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید، می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه


کلاه اوریگامی شماره ۲

توضیحات کلاه شماره ۲‌‌:

کاغذ استفاده شده ۱۵×۱۵ سانتیمتر و قطر دهانه کلاه با این سایز کاغذ ۵.۵ سانتیمتر خواهد شد.
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۶۰×۶۰ سانتیمتر استفاده کنید
باز هم به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است.
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم سایز کاغذ رو کمی کوچکتر در نظر بگیرید.
در خصوص گرماژ کاغذ هم پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید.
می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه.


کلاه اوریگامی شماره ۳

توضیحات کلاه شماره ۳‌‌:

اول بگم کلاه قشنگی خواهد شد، شبیه به  تاج پادشاهی. پیشنهاد میکنیم یکبار امتحانش کنید، اگر وقت کنید رنگ آمیزیشم کنید چیز قشنگی میشه.
کاغذ استفاده شده ۱۵×۱۵ سانتیمتر و قطر دهانه کلاه با این سایز کاغذ ۷.۳ سانتیمتر خواهد شد.
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۴۵×۴۵ سانتیمتر استفاده کنید.
باز هم به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است.
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم سایز کاغذ رو کمی کوچکتر در نظر بگیرید.
در خصوص گرماژ کاغذ هم پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید.
می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه.


کلاه اوریگامی شماره ۴

توضیحات کلاه شماره ۴:
کاغذ استفاده شده ۱۵×۱۵ سانتیمتر.
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۵۰×۵۰ سانتیمتر استفاده کنید.
باز هم به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است.
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم سایز کاغذ رو کمی کوچکتر در نظر بگیرید.
در خصوص گرماژ کاغذ هم پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید.
می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه.


کلاه اوریگامی شماره ۵

توضیحات کلاه شماره ۵:
کاغذ استفاده شده ۱۵×۱۵ سانتیمتر.
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۶۰×۶۰ سانتیمتر استفاده کنید.
باز هم به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است.
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم سایز کاغذ رو کمی کوچکتر در نظر بگیرید.
در خصوص گرماژ کاغذ هم پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید.
می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه.


 کلاه اوریگامی شماره ۶:

توضیحات کلاه شماره ۶:
کاغذ استفاده شده ۱۵×۱۵ سانتیمتر
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۵۰×۵۰ سانتیمتر استفاده کنید.
باز هم به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است.
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم سایز کاغذ رو کمی کوچکتر در نظر بگیرید.
در خصوص گرماژ کاغذ هم پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید.
می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه.


 کلاه اوریگامی شماره ۷:

توضیحات کلاه شماره ۷ :
کاغذ استفاده شده ۱۵×۱۵ سانتیمتر.
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۷۰×۷۰ سانتیمتر استفاده کنید.
باز هم به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است.
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم سایز کاغذ رو کمی کوچکتر در نظر بگیرید.
در خصوص گرماژ کاغذ هم پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید.
می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه.

 


 کلاه اوریگامی شماره ۸:

توضیحات کلاه شماره ۸:
کاغذ استفاده شده ۱۵×۱۵ سانتیمتر.
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۸۳×۸۳ سانتیمتر استفاده کنید.
باز هم به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است.
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم سایز کاغذ رو کمی کوچکتر در نظر بگیرید.
در خصوص گرماژ کاغذ هم پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید.
می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه.

 


 کلاه اوریگامی شماره ۹:

توضیحات کلاه شماره ۹:
کاغذ استفاده شده ۱۵×۱۵ سانتیمتر.
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۵۰*۵۰ سانتیمتر استفاده کنید.
باز هم به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است.
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم سایز کاغذ رو کمی کوچکتر در نظر بگیرید.
در خصوص گرماژ کاغذ هم پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید.
می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه.


 کلاه اوریگامی شماره ۱۰:

توضیحات کلاه اوریگامی شماره ۱۰:
کاغذ استفاده شده ۱۵×۱۵ سانتیمتر
اگر بخواهیم این کلاه را برای سن حدود ۱۸ سال به بالا درست کنید، میبایست از کاغذ سایز ۵۰×۵۰ سانتیمتر استفاده کنید
باز هم به این نکته توجه داشته باشید که سایز سر ها با هم متفاوت است
برای سنین پایین تر پیشنهاد می کنیم سایز کاغذ رو کمی کوچکتر در نظر بگیرید
در خصوص گرماژ کاغذ هم پیشنهاد می کنیم از کاغذ ۱۰۰ گرم استفاده کنید
می توانید با گرماژ بالاتر هم بسازید ولی شاید براتون دشوار باشه

ارسال شده در

ثبت نام دومین جشنواره سازه های بزرگ کاغذی

” راهنمای ثبت نام و مقررات شرکت در دومین جشنواره سازه های بزرگ کاغذی  “

 

 • روند برگزاری :

موسسه سرزمین کاغذ و تا (روشنا اوریگامی)، نماینده انحصاری انجمن اوریگامی ژاپن در ایران ، در نظر دارد با هدف  ایجاد انگیزه، کشف استعدادها، و گسترش شادی و حال خوب در بین عموم مردم  “دومین جشنواره سازه های بزرگ کاغذی و کلاه های اوریگامی” را برگزار نماید. این جشنواره در ۲ بخش سازه های  بزرگ کاغذی و کلاه های اوریگامی برگزار خواهد شد و  قوانین هر بخش در ادامه  ذکر شده است . لذا از تمامی علاقمندان در سراسر کشور دعوت به عمل می آوریم تا در این جشنواره شرکت کنند.

زمان برگزاری:  پنج شنبه، ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵ الی ۲۰

مکان برگزاری: خیابان فاطمی، خیابان حجاب، سالن آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

 • اهداف کلی این رویداد :

ایجاد فضایی به منظور گرد همایی فعالان اوریگامی.

آشنایی عموم مردم با اوریگامی.

ایجاد فرصتی  برای افرادی که با تا زدن کاغذ بیگانه هستند.

کشف استعدادها

 

 • مراحل ثبت نام :

ارسال اطلاعات زیر به شماره ۰۹۳۷۱۱۹۱۹۱۷ از طریق شبکه های مجازی (کامل کردن تمام موارد زیر الزامی است)

 • نام و نام خانوادگی

 • کد ملی

 • نام پدر

 • شماره ثابت

 • شماره همراه

 • تاریخ تولد

 • نام شهر محل سکونت

 • نشانی کامل محل سکونت

 • نشانی پست الکترونیکی

 • در صورت ثبت نام با عنوان دانشجویی یا دانش آموزی، ارسال عکس کارت دانشجویی/ کارت دانش آموز

 • پرداخت هزینه ثبت نام از طریق شماره کارت ۷۹۹۸  –  ۴۱۴۵  –  ۶۹۷۴  – ۶۰۳۷  به نام مجید آهنگ و ارسال عکس فیش واریزی

 • انتخاب بخش شرکت در جشنواره: سازه های بزرگ کاغذی / کلاه های اوریگامی

آخرین فرصت ثبت نام ۲۰ دی ماه.

 جهت دریافت اطلاع از آخرین اخبار برگزاری جشنواره  می توانید در صفحه اینستاگرام و تلگرام موسسه عضو شوید.

www.instagram.com/origami_roshana_official

www.t.me/origamiroshana

 • جوایز

به  ۳ نفر برتر  از شرکت کنندگان در هر بخش جوایز نفیس به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

این جوایز بر اساس بیشترین آرا مردمی در هر دو  بخش داده خواهد شد.

ضمنا به تمامی شرکت کنندگان در بخش سازه های بزرگ کاغذی  گواهی نامه شرکت در جشنواره  اهدا خواهد شد.

 

 • بخش های جنبی :

 • برگزاری کارگاه های عمومی  اوریگامی توسط مدرسان موسسه سرزمین کاغذوتا (روشنا اوریگامی) برای بازدید کنندگان از جشنواره.

 • غرفه فروش محصولات اوریگامی و کاغذ های مخصوص اوریگامی.

 

 

” بخش سازه های بزرگ کاغذی “

 

 • این بخش برای علاقمندان ۱۲ تا ۹۹ سال طراحی شده است

قوانین برگزاری بخش سازه های بزرگ کاغذی:

 • این بخش به صورت حضوری برگزار می گردد. بدین معنی که کلیه شرکت کنندگان می بایست در ساعت ۱۵ روز پنج شنبه ۲۷ دی ماه  در محل برگزاری جشنواره حضور پیدا کنند و بعد از دریافت کاغذ های یک متری در ساعت مشخص شده اقدام به ساخت شکل مورد نظر خود نمایند.

 • به هر یک از شرکت کنندگان در جشنواره در زمان ثبت نام، یک شماره اختصاصی  داده خواهد شد. این شماره مخصوص رای دادن بازدید کنندگان به سازه های بزرگ کاغذی و  کلاه های کاغذی هر شرکت کننده است.

 • از شروط اصلی جهت شرکت در این بخش بر سر داشتن یک کلاه و یا تاج اوریگامی از ابتدای زمان حضور در مکان برگزاری جشنواره تا پایان آن است.میبایست کلاه اوریگامی خود  را قبل از زمان برگزاری جشنواره ساخته  و همراه خود بیاورید.  میتوانید کلاه های اوریگامی خود را با هر وسیله(رنگ، ربان و … ) و به صورت خلاقانه  تزیین کنید و در روز برگزاری بر سر قرار دهید. آموزش تعدادی کلاه اوریگامی در روز های آینده از طریق شبکه های مجازی موسسه(اینستاگرام / تلگرام / وب سایت) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. عزیزانی که در بخش سازه های بزرگ کاغذی  شرکت می کنند، در بخش کلاه های اوریگامی نیز شرکت داده خواهند شد و نیازی به ثبت نام دوباره ندارند و در بخش آرای مردمی  کلاه شرکت داده می شوند.

 • به همراه داشتن هر گونه گوشی موبایل، تبلت و کتاب در زمان برگزاری جشنواره کاملا آزاد است.

 • خروج از مکان جشنواره در زمان برگزاری با هماهنگی مسئولین مربوطه و به صورت موقت بلامانع است.

 • هزینه ثبت نام در این بخش از جشنواره ۶۰ هزار تومان می باشد(در جریان هستید که روشنا یک موسسه غیرانتفاعی است و از آنجایی که حمایت مالی نمی شود برای تامیین هزینه های برگزاری نیاز به همکاری جمعی داریم)

تخفیف ویژه دانشجویی / دانش آموزی ۴۰ درصد فقط تا ۲۰ دی ماه

 • هزینه دریافتی از بابت خدماتی چون تبلیغات جشنواره، کاغذ مصرفی، پذیرایی زمان برگزاری، گواهی شرکت در جشنواره، هدایای برگزیده ها و … می باشد.

 • شرایط تخفیفی بابت پرداخت هزینه های جشنواره برنامریزی شده است که در زمان های مشخص از طریق شبکه های مجازی موسسه اطلاع رسانی خواهد شد.اولین برنامه  تخفیفی ۳۰ درصد تخفیف ثبت نام تا تاریخ ۷ دی ماه  می باشد.

  ظرفیت شرکت در این بخش از جشنواره محدود بوده و اولویت با کسانی خواهد بود که تا پایان ۲۰ دی ماه ثبت نام کنند.

” بخش کلاه های اوریگامی  “

 • این بخش برای علاقمندان ۱ تا ۹۹ سال طراحی شده است

 • شرکت کنندگان در این بخش تا زمان برگزاری جشنواره فرصت دارند یک کلاه اوریگامی برای خود بسازند و با سلیقه خود تزیین کنند، کلاه های خود را در روز برگزاری جشنواره بر سر بگذارند و در مکان برگزاری جشنواره حضور پیدا کنند. آموزش تعدادی کلاه اوریگامی در روز های آینده از طریق شبکه های مجازی موسسه(اینستاگرام / تلگرام / وب سایت) در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

 • به هر یک از شرکت کنندگان در جشنواره یک شماره اختصاصی داده خواهد شد، این شماره مخصوص رای دادن بازدید کنندگان از جشنواره، به کلاه شما می باشد.

 • زمان حضور شما در مکان برگزاری جشنواره از ساعت ۱۶الی ۲۰ خواهد بود، (مدت زمان حضور شما در مکان برگزاری جشنواره به عهده خود شما عزیزان است.)

 • در زمان حضور خود در مکان برگزاری می توانید به جمع کردن آرا مردمی و تبلیغات برای کلاه خود بپردازید.

 • هزینه ثبت نام در بخش کلاه های اوریگامی ۳۰ هزار تومان می باشد(در جریان هستید که روشنا یک موسسه غیرانتفاعی است و از آنجایی که حمایت مالی نمی شود برای تامیین هزینه های برگزاری نیاز به همکاری جمعی داریم)

تخفیف ویژه دانشجویی / دانش آموزی ۴۰ درصد فقط تا ۲۰ دی ماه

 • هزینه دریافتی از بابت خدماتی چون تبلیغات جشنواره،، پذیرایی زمان برگزاری، گواهی شرکت در جشنواره، هدایای برگزیده ها و … می باشد

 • شرایط تخفیفی بابت پرداخت هزینه های جشنواره برنامریزی شده است که در زمان های مشخص از طریق شبکه های مجازی موسسه اطلاع رسانی خواهد شد. اولین برنامه  تخفیفی ۳۰ درصد تخفیف ثبت نام تا تاریخ ۷ دی ماه  می باشد.

شرکت کنندگان در هر ۲ بخش جشنواره مجاز به تبلیغات و دعوت از دوستان خود برای شرکت در جشنواره و جمع آوری آرا هستند.

 

در صورت وجود هرگونه سوال میتونید از طریق شماره های زیر با دفتر موسسه ارتباط برقرار کنید.

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۱۷

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۸۷

۰۹۳۷۱۱۹۱۹۱۷

ارسال شده در

ثبت نام دوره تخصصی مربیگری اوریگامی کودک نوبت عصر

مقدمه:

لذت ساختن اشکال مختلف با استفاده از هنر اوریگامی رابطه ی مستقیمی با آموزش صحیح و مدرن آن دارد.

موسسه سرزمین کاغذوتا (روشنا اوریگامی) بر این عقیده است که آموزش، محوری ترین بخش در هنر اوریگامی است و با توجه به سابقه ی چندین ساله در این زمینه سعی بر آن دارد تا تجربیات حاصله را در قالب دوره های آموزشی مختلف از سطح مبتدی تا پیشرفته خدمت علاقمندان ارائه کند

با گذراندن این دوره با اصول و مبانی اوریگامی به صورت تخصصی، شاخه های مختلف اوریگامی، چگونگی آموزش اوریگامی در سنین مختلف، چگونگی استفاده از اوریگامی به عنوان یک ابزار کاربردی در  آموزش علوم مختلف، روان شناسی، ایجاد علاقه و کشف استعداد و … آشنا خواهید شد

 جهت شرکت در این‌دوره نیازی نیست اوریگامی بلد باشید، با توجه به عدم دانش تخصصی اوریگامی در ایران، فرض ما برای شرکت شما در دوره مربیگری اوریگامی کودک بر این است که شما هیچ‌گونه اطلاعاتی از اوریگامی ندارید.

مشخصات  دوره تخصصی  مربیگری اوریگامی کودک حضوری / نوبت عصر ویژه مربیان مدارس و علاقمندان به تدریس اوریگامی و جویای کار در  تهران (پاییز ۱۳۹۷)

مربیان: سرکار خانم زهره بحرالعلومی (کارشناس و مروج اوریگامی ، نماینده رسمی انجمن اوریگامی ژاپن در ایران) سرکار خانم مریم مقرب الهی کارشناس تکنولوژی آموزش و کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

طول دوره:۲۱ ساعت، ۷ جلسه ۳ ساعته.

زمان برگزاری دوره: سه شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۹٫

آغاز دوره:   آذر ماه ۱۳۹۷.

مکان برگزاری: تهران میدان آزادی، خیابان محمد علی جناح، بلوار صالحی، پلاک ۱۰۹، واحد ۱، موسسه سرزمین کاغذوتا(روشنا اوریگامی)

مدرک: ارائه مدرک معتبر مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن اوریگامی ژاپن.

ظرفیت دوره: محدوداست . اولیت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام کنند.

هزینه های دوره:  جهت اطلاع از شهریه دوره با دفتر موسسه ارتباط برقرا کنید.

کلیه نیازهای این دوره توسط موسسه تامین خواهد شد و شما هنرجوی عزیز هزینه اضافه ای نخواهید داشت.

شما عزیزان می توانید با هماهنگی انجام شده  با دفتر موسسه شهریه دوره را در  طول دوره و به صورت اقساط  پرداخت کنید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانید از طریق  راه های زیر با ما ارتباط برقرار کنید:

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۱۷

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۸۷

تلگرام

۰۹۳۷۱۱۹۱۹۱۷                  Origami_roshana@

عضویت در کانال تلگرام موسسه سرزمین کاغذوتا و دریافت آموزش های رایگان و آخرین اخبار و برنامه های آموزشی موسسه

صفحه رسمی موسسه در اینستاگرام     www.instagram.com/origami_roshana_official

(موسسه سرزمین کاغذوتا تنها مرکز دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی وتنها نماینده  انجمن اوریگامی ژاپن می باشد)

ارسال شده در

برگزاری دوره ویژه اصول و مبانی اوریگامی سطح ۱

برگزیده ای از اهداف آموزشی این دوره:

آشنایی با نقشه خوانی(دیاگرام خوانی) حرفه ای
آشنایی با اصول دیاگرام خوانی
آشنایی کامل با تاهای پایه در اوریگامی
چگونگی ترکیب تاهای پایه
آشنایی با تکنیک ها و ترکیب آنها در اوریگامی
بررسی و آموزش شاخه های مختلف در اوریگامی
آشنایی با اوریگامیست ها مطرح در سطح جهان
بررسی تخصصی اوریگامی
تحلیل اشکال ساخته شده و توانایی تشخیص روش ساخت شکل
کسب مهارت در ساخت اشکال حتی بدون داشتن دیاگرام و روش ساخت شکل

این دوره فقط سالی یکبار برگزار میگردد

مشخصات دوره اصول و مبانی اوریگامی سطح ۱:

استاد دوره : سرکار خانم زهره بحرالعلومی (کارشناس و مروج اوریگامی ، نماینده رسمی انجمن اوریگامی ژاپن در ایران، مدیر موسسه سرزمین کاغذوتا)

طول دوره: ۱۵ ساعت، ۶ جلسه ۲:۳۰ ساعته

گروه سنی: +۱۵ سال

زمان : شنبه ها ساعت ۳:۳۰ الی ۶:۰۰

آغاز دوره: ۱۷ شهریور ماه ۹۷

این دوره یکی از پیش نیازهای شرکت در دوره مربیگری اوریگامی بزرگسال است 

مکان برگزاری: تهران میدان آزادی، خیابان محمد علی جناح، بلوار صالحی، پلاک ۱۰۹، واحد ۱، موسسه سرزمین کاغذوتا(روشنا اوریگامی) / (خارج از محدوده طرح ترافیک ، زوج و فرد -فضای پارک مناسب ، دسترسی آسان به خطوط مترو و …)

ظرفیت دوره محدود است، اولویت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام خود را قطعی کنند

اطلاع از شهریه دوره تماس با دفتر موسسه

مدرک: اراءه مدرک معتبر مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن اوریگامی ژاپن

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانید از طریق  راه های زیر با ما ارتباط برقرار کنید:

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۱۷

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۸۷

تلگرام

۰۹۳۷۱۱۹۱۹۱۷                  Origami_roshana@

عضویت در کانال تلگرام موسسه سرزمین کاغذوتا و دریافت آموزش های رایگان و آخرین اخبار و برنامه های آموزشی موسسه

صفحه رسمی موسسه در اینستاگرام     www.instagram.com/origami_roshana_official

(موسسه سرزمین کاغذوتا تنها مرکز دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی و نماینده انحصاری انجمن اوریگامی ژاپن در ایران می باشد)

ارسال شده در

شروع ثبت نام دوره تخصصی مربیگری اوریگامی کودک/پاییز ۹۷

مقدمه:

لذت ساختن اشکال مختلف با استفاده از هنر اوریگامی رابطه ی مستقیمی با آموزش صحیح و مدرن آن دارد.

موسسه سرزمین کاغذوتا (روشنا اوریگامی) بر این عقیده است که آموزش، محوری ترین بخش در هنر اوریگامی است و با توجه به سابقه ی چندین ساله در این زمینه سعی بر آن دارد تا تجربیات حاصله را در قالب دوره های آموزشی مختلف از سطح مبتدی تا پیشرفته خدمت علاقمندان ارائه کند

با گذراندن این دوره با اصول و مبانی اوریگامی به صورت تخصصی، شاخه های مختلف اوریگامی، چگونگی آموزش اوریگامی در سنین مختلف، چگونگی استفاده از اوریگامی به عنوان یک ابزار کاربردی در  آموزش علوم مختلف، روان شناسی، ایجاد علاقه و کشف استعداد و … آشنا خواهید شد

 جهت شرکت در این‌دوره نیازی نیست اوریگامی بلد باشید، با توجه به عدم دانش تخصصی اوریگامی در ایران، فرض ما برای شرکت شما در دوره مربیگری اوریگامی کودک بر این است که شما هیچ‌گونه اطلاعاتی از اوریگامی ندارید.

مشخصات  دوره تخصصی  مربیگری اوریگامی حضوری ویژه مربیان مدارس و علاقمندان به تدریس اوریگامی و جویای کار در  تهران (پاییز ۱۳۹۷)

مربیان: سرکار خانم زهره بحرالعلومی (کارشناس و مروج اوریگامی ، نماینده رسمی انجمن اوریگامی ژاپن در ایران) سرکار خانم مریم مقرب الهی کارشناس تکنولوژی آموزش و کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

طول دوره:۲۱ ساعت، ۷ جلسه ۳ ساعته.

زمان برگزاری دوره: پنج شنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۳٫

آغاز دوره: ۵ مهر ماه  ۱۳۹۷.

مکان برگزاری: تهران میدان آزادی، خیابان محمد علی جناح، بلوار صالحی، پلاک ۱۰۹، واحد ۱، موسسه سرزمین کاغذوتا(روشنا اوریگامی)

مدرک: ارائه مدرک معتبر مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن اوریگامی ژاپن.

ظرفیت دوره: محدوداست . اولیت با کسانی خواهد بود که زودتر ثبت نام کنند.

هزینه های دوره: آخرین فرصت جهت دریافت تخفیف ویژه ۱۵ شهریور ماه

کلیه نیازهای این دوره توسط موسسه تامین خواهد شد و شما هنرجوی عزیز هزینه اضافه ای نخواهید داشت.

شما عزیزان می توانید با هماهنگی انجام شده  با دفتر موسسه شهریه دوره را در  طول دوره و به صورت اقساط  پرداخت کنید .

جهت اطلاع از شهریه دوره با دفتر موسسه ارتباط برقرا کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانید از طریق  راه های زیر با ما ارتباط برقرار کنید:

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۱۷

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۸۷

تلگرام

۰۹۳۷۱۱۹۱۹۱۷                  Origami_roshana@

عضویت در کانال تلگرام موسسه سرزمین کاغذوتا و دریافت آموزش های رایگان و آخرین اخبار و برنامه های آموزشی موسسه

صفحه رسمی موسسه در اینستاگرام     www.instagram.com/origami_roshana_official

(موسسه سرزمین کاغذوتا تنها مرکز دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی وتنها نماینده  انجمن اوریگامی ژاپن می باشد)

ارسال شده در

فراخوان همکاری موسسه سرزمین کاغذ و تا

موسسه سرزمین کاغذوتا نماینده رسمی انجمن اوریگامی ژاپن در ایران 


در راستای ترویج اصولی اوریگامی و ارتقاء سطح آموزش از کلیه مدرسین، کارآفرینان و فعالان در زمینه اوریگامی دعوت به همکاری می نماید.
جهت ثبت نام در این فراخوان می بایست، فرم ثبت نام فراخوان را با کمال دقت تکمیل و از طریق یکی از راه های زیر برای موسسه سرزمین کاغذوتا(روشنا اوریگامی)  ارسال نمایید
آخرین فرصت ثبت نام  و ارسال فرم ثبت نام ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۷ می باشد –  به دوستان خود اطلاع دهید

 دریافت فرم ثبت نام 
 • ایمیل   Info@OrigamiRoshana.com
 • آدرس پستی موسسه سرزمین کاغذوتا: تهران، میدان آزادی، خیابان محمد علی جناح، بلوار صالحی، پلاک ۱۰۹، واحد ۱ ، کد پستی ۱۴۵۹۶۴۳۴۶۳
 • تلگرام و یا دیگر شبکه های مجازی به شماره ۰۹۳۷۱۱۹۱۹۱۷

 

ارسال شده در

اولین عیدی امسال را از روشنا اوریگامی دریافت کنید

یک عیدی دلچسب از سرزمین کاغذوتا(روشنا اوریگامی)دریافت کنید
در یک عصرانه دلچسب کاغذی، با طعم اوریگامی در #باغ_کتاب_تهران
پنجشنبه، ۲۴ اسفند ماه ساعت ۱۷ الی ۱۹ – سروستان باغ کتاب تهران
.حضور برای عموم #آزاد و #رایگان است
پیشنهاد می کنیم به اتفاق دوستانتان و عزیزان تشریف بیارید

مسیر های دسترسی به باغ کتاب تهران?
آدرس۱: میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی، باغ کتاب ‏تهران
آدرس۲: برگزار شهید همت، مسیر شرق به غرب، بعد از خروجی بزگراه حقانی، خروجی باغ موزه دفاع مقدس و باغ کتاب تهران
آدرس۳: مترو حقانی، ۱۰ دقیقه پیاده‌روی از میان باغ موزه دفاع مقدس، بعد از پل، باغ کتاب تهران

ارسال شده در

کارگاه آموزشی ساخت هفت سین کاغذی

به استقبال شکوفه های بهاری برویم?

درکارگاه آموزشی ساخت هفت سین کاغذی

زمان برگزاری جمعه ۱۱ اسفند ماه ساعت ۱۰ الی ۱۲

محل برگزاری: تهران میدان آزادی خیابان محمد علی جناح بلوار صالحی پلاک ۱۰۹ واحد ۱

کسب اطلاعات بیشتر وثبت نام

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۱۷

تلگرام
۰۹۳۷۱۱۹۱۹۱۷  www.t.me/Origami_roshana

۰۹۹۰۷۳۵۳۵۱۷  www.t.me/OrigamiRoshana_office

ارسال شده در

آغاز ثبت نام دوره حضوری و غیر حضوری مربیگری اوریگامی

آغاز ثبت نام دوره حضوری و غیر حضوری مربیگری اوریگامی ویژه مربیان مدارس و علاقمندان به تدریس و جویای کار در تهران و سراسر کشور

لذت ساختن اشکال مختلف با استفاده از هنر اوریگامی رابطه ی مستقیمی با آموزش صحیح و مدرن آن دارد.

موسسه سرزمین کاغذوتا (روشنا اوریگامی) بر این عقیده است که آموزش، محوری ترین بخش در هنر اوریگامی است و با توجه به سابقه ی چندین ساله در این زمینه سعی بر آن دارد تا تجربیات حاصله را در قالب دوره های آموزشی مختلف از سطح مبتدی تا پیشرفته خدمت علاقمندان ارائه کند

با گذراندن این دوره با اصول و مبانی اوریگامی به صورت تخصصی، شاخه های مختلف اوریگامی، چگونگی آموزش اوریگامی در سنین مختلف، چگونگی استفاده از اوریگامی به عنوان یک ابزار کاربردی در آموزش علوم مختلف، روان شناسی، ایجاد علاقه و کشف استعداد و … آشنا خواهید شد

مشخصات دوره حضوی ویژه ساکنین تهران

مربیان: سرکار خانم زهره بحرالعلومی (نماینده رسمی انجمن اوریگامی ژاپن و مدیر موسسه سرزمین کاغذوتا) سرکار خانم مریم مقرب الهی کارشناس تکنولوژی آموزش و کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

طول دوره: ۲۱ ساعت، ۷ جلسه ۳ ساعته

زمان برگزاری دوره: پنج شنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۳

آغاز دوره: ۱۶ فرودین ۱۳۹۷

مکان برگزاری: تهران میدان آزادی، خیابان محمد علی جناح، بلوار صالحی، پلاک ۱۰۹، واحد ۱، موسسه سرزمین کاغذوتا(روشنا اوریگامی)

 

مشخصات دوره غیرحضوری ویژه ساکنین سایر نقاط کشور

مربیان: سرکار خانم زهره بحرالعلومی (نماینده رسمی انجمن اوریگامی ژاپن و مدیر موسسه سرزمین کاغذوتا) سرکار خانم مریم مقرب الهی کارشناس تکنولوژی آموزش و کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

طول دوره: ۲۱ ساعت، ۵ جلسه ۳ ساعته غیر حضوری،( از طریق ویدئو کنفرانس و به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. نگرانی از بابت قطعی اینترنت و یا غیبت در سر کلاس نداشته باشید .جهت کسب اطلاعات بیشتر با  دفتر موسسه ارتباط برقرار کنید)

و یک کارگاه ۶ ساعته حضوری در دفتر موسسه (کارگاه حضوری معمولا در یک روز جمعه برگزار خواهد شد تا برای عزیزان شهرستانی مشکلی وجود نداشته با شد و پذیرایی نهار مهمان موسسه خواهید بود)

زمان برگزاری دوره : یک شنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۳ (۵ جلسه حضوری)

آغاز دوره: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

مکان برگزاری کارگاه حضوری ۶ ساعته: تهران میدان آزادی، خیابان محمد علی جناح، بلوار صالحی، پلاک ۱۰۹، واحد ۱، موسسه سرزمین کاغذوتا(روشنا اوریگامی)

مدرک: ارائه مدرک معتبر مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن اوریگامی ژاپن

ظرفیت دوره: محدود است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانید از طریق راه های زیر با ما ارتباط برقرار کنید

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۱۷

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۸۷

تلگرام

 www.t.me/Origami_roshana        ۰۹۳۷۱۱۹۱۹۱۷

 www.t.me/OrigamiRoshana_office   ۰۹۹۰۷۳۵۳۵۱۷

 

(موسسه سرزمین کاغذوتا تنها مرکز تخصصی اوریگامی در ایران،  دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی وتنها نماینده انجمن اوریگامی ژاپن می باشد)

www.instagram.com/origami_roshana_official

www.t.me/origamiroshana

 

ارسال شده در

کارگاه تخصصی اوریگامی “ماژولار”

ماژولار یکی از شاخه های تخصصی پر طرفدار اوریگامی در دنیا  می باشد

در این شاخه از اوریگامی از +۲ عدد کاغذ به بالا استفاده می شود 

تمام کاغذ های به یک فرم و حالت تا خورده  می شوند و در پایان تمامی کاغذ ها با تکنیک خاصی در هم گره زده خواهند شد و شکل نهایی ساخته می شود.

کارگاه تخصصی این شاخه از اوریگامی در روز جمعه ۴ اسفند ماه از ساعت ۹ الی ۱۵ + پذیرایی نهار برگزار خواهد شد

مکان برگزاری:تهران، میدان آزادی ،خیابان محمد علی جناح، بلوار صالحی، پلاک ۱۰۹ واحد ۱ موسسه سرزمین کاغذوتا

ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۱۷

۰۲۱۶۶۰۸۰۴۸۷

www.t.me/OrigamiRoshana_office : تلگرام